Интернет маркетингот е

  1. Мерлив. Секогаш знаеш за што ги даваш парите.
  2. Интерактивен. Имаш на-ти-го-дај-ми-го.
  3. Таргетиран. Секогаш знаеш кој ги добива пораките.
  4. Не е евтин. Поевтин е.
  5. Глобално-достапен 24/7. Интернетот не спие.
  6. Плус е "зелен".

за кампањата

иницијатива на